ฟู้ดแพค

คุ้กกี้กาแฟอัลมอนด์

หนึ่งหน่วยบริโภค
2 ชิ้น
30 กรัม
โปรตีน 2.33 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 16.74 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.10 กรัม
น้ำตาล 6.76 กรัม
ไขมัน 10.37 กรัม
พลังงาน 169.70 แคลอรี่
0