แซนด์วิช

แซนด์วิช เอบีพีสเต็ก & สวิสชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
118.31 กรัม
โปรตีน 16.31 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 32.50 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 1.70 กรัม
น้ำตาล 4.45 กรัม
ไขมัน 10.53 กรัม
พลังงาน 290.02 แคลอรี่
0