เบเกอรี่

ครัวซองไก่และชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
135 กรัม
โปรตีน 17.54 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 38.95 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 22.52 กรัม
พลังงาน 428.60 แคลอรี่
0