เบเกอรี่

ครัวซองแฮมและชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
114.9 กรัม
โปรตีน 16.05 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 28.85 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.48 กรัม
น้ำตาล 1.38 กรัม
ไขมัน 19.03 กรัม
พลังงาน 350.86 แคลอรี่
0