เบเกอรี่

ครัวซองทูน่าและชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
89.46 กรัม
โปรตีน 11.66 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 24.63 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.31 กรัม
น้ำตาล 2.11 กรัม
ไขมัน 16.43 กรัม
พลังงาน 293.08 แคลอรี่
0