เบเกอรี่

ครัวซองผักขมและชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
92.29 กรัม
โปรตีน 8.77 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 25.50 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.38 กรัม
น้ำตาล 2.2 กรัม
ไขมัน 14.91 กรัม
พลังงาน 271.30 แคลอรี่
0