เบเกอรี่

ครัวซองอัลมอนด์

หนึ่งหน่วยบริโภค
101.65 กรัม
โปรตีน 10.64 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 39.60 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 12.68 กรัม
ไขมัน 26.16 กรัม
พลังงาน 436.46 แคลอรี่
0