เบเกอรี่

ครัวซองช็อคโกแลต

หนึ่งหน่วยบริโภค
95.27 กรัม
โปรตีน 7.34 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 49.80 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.42 กรัม
น้ำตาล 23.47 กรัม
ไขมัน 21.08 กรัม
พลังงาน 418.32 แคลอรี่
0