เบเกอรี่

ครัวซองสวีทชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
110 กรัม
โปรตีน 9.43 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 47.15 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.48 กรัม
น้ำตาล 15.9 กรัม
ไขมัน 19.33 กรัม
พลังงาน 400.24 แคลอรี่
0