เบเกอรี่

ครัวซองเพลน

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
70 กรัม
โปรตีน 6.95 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 29.02 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 2.75 กรัม
ไขมัน 17.65 กรัม
พลังงาน 302.78 แคลอรี่
0