เบเกอรี่

ครัวซองแอปเปิ้ล

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
110 กรัม
โปรตีน 5.62 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 39.88 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 9.7 กรัม
ไขมัน 11.55 กรัม
พลังงาน 285.93 แคลอรี่
0