เบเกอรี่

ครัวซองราสเบอรี่

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
94 กรัม
โปรตีน 6.80 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 41.85 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 9.68 กรัม
ไขมัน 11.70 กรัม
พลังงาน 299.94 แคลอรี่
0