แซนด์วิช

แซนด์วิชทูน่า & เชดด้าชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
132.64 กรัม
โปรตีน 14.51 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 33.26 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 1.56 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 11.42 กรัม
พลังงาน 293.89 แคลอรี่
0