เบเกอรี่

บราวนี่ช็อคโกแลตชิพ

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
78 กรัม
โปรตีน 4.78 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 43.38 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.19 กรัม
น้ำตาล 29.7 กรัม
ไขมัน 20.15 กรัม
พลังงาน 373.99 แคลอรี่
0