เบเกอรี่

บราวนี่มอคค่า

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
70.19 กรัม
โปรตีน 3.94 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 41.19 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.12 กรัม
น้ำตาล 24.87 กรัม
ไขมัน 14.38 กรัม
พลังงาน 309.99 แคลอรี่
0