เบเกอรี่

ชินนามอนเรซิ่นโรล

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
111.87 กรัม
โปรตีน 7.98 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 59.72 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.34 กรัม
น้ำตาล 25.3 กรัม
ไขมัน 13.00 กรัม
พลังงาน 387.76 แคลอรี่
0