เบเกอรี่

พีแคนโรล

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
82 กรัม
โปรตีน 5.67 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 43.16 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 21.5 กรัม
ไขมัน 18.77 กรัม
พลังงาน 364.22 แคลอรี่
0