เบเกอรี่

สเวิร์ลชีส

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
115 กรัม
โปรตีน 3.37 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 59.25 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 22.6 กรัม
ไขมัน 21.80 กรัม
พลังงาน 446.71 แคลอรี่
0