เบเกอรี่

สเวิร์ลบลูเบอรี่

หนึ่งหน่วยบริโภค
96.52 กรัม
โปรตีน 5.89 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 45.62 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.35 กรัม
น้ำตาล 18.72 กรัม
ไขมัน 13.60 กรัม
พลังงาน 328.41 แคลอรี่
0