เบเกอรี่

มัฟฟินดับเบิ้ล ช็อคโกแลตชิพ

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
115 กรัม
โปรตีน 7.39 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 58.90 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.32 กรัม
น้ำตาล 32.6 กรัม
ไขมัน 21.69 กรัม
พลังงาน 460.39 แคลอรี่
0