เบเกอรี่

มัฟฟินบลูเบอรี่

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
103 กรัม
โปรตีน 6.92 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 48.23 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 26.41 กรัม
ไขมัน 11.82 กรัม
พลังงาน 327.05 แคลอรี่
0