เบเกอรี่

มัฟฟินบานาน่าวอลนัท

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
115.72 กรัม
โปรตีน 6.58 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 56.25 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.00 กรัม
น้ำตาล 31.72 กรัม
ไขมัน 19.05 กรัม
พลังงาน 422.77 แคลอรี่
0