เบเกอรี่

คัสตาร์ด ชู-ครีม

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
95 กรัม
โปรตีน 2.99 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 33.85 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.42 กรัม
น้ำตาล 7.83 กรัม
ไขมัน 13.27 กรัม
พลังงาน 266.81 แคลอรี่
0