แซนด์วิช

แซลมอน วาซาบิ เบเกิล

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
75.69 กรัม
โปรตีน 8.40 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 21.87 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 0.89 กรัม
น้ำตาล 1.26 กรัม
ไขมัน 5.05 กรัม
พลังงาน 166.62 แคลอรี่
0