เบเกอรี่

ไทยที ชู-ครีม

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
95 กรัม
โปรตีน 3.24 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 36.05 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.28 กรัม
น้ำตาล 10.9 กรัม
ไขมัน 13.19 กรัม
พลังงาน 275.96 แคลอรี่
0