เบเกอรี่

บิสกิต แครนเบอร์รี่เรซิ่น

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
78 กรัม
โปรตีน 3.91 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 41.09 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.25 กรัม
น้ำตาล 16 กรัม
ไขมัน 13.22 กรัม
พลังงาน 299.04 แคลอรี่
0