เบเกอรี่

บิสกิต ชินนามอน

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
78 กรัม
โปรตีน 4.92 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 35.85 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.28 กรัม
น้ำตาล 11.7 กรัม
ไขมัน 18.15 กรัม
พลังงาน 326.46 แคลอรี่
0