เบเกอรี่

คุ้กกี้ช็อคโกแลตชิพ

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
61.12 กรัม
โปรตีน 2.90 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 40.07 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.21 กรัม
น้ำตาล 24.3 กรัม
ไขมัน 12.64 กรัม
พลังงาน 285.62 แคลอรี่
0