เบเกอรี่

คุ้กกี้โอ๊ตมีล เรซิ่น สูตรลดน้ำตาล

หนึ่งหน่วยบริโภค
1 ชิ้น
60.81 กรัม
โปรตีน 3.64 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 43.35 กรัม
ปริมาณไขมันทรานส์รวม 0.23 กรัม
น้ำตาล 20.73 กรัม
ไขมัน 8.18 กรัม
พลังงาน 261.56 แคลอรี่
0