กาแฟ

Hot Cappuccino

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 95.48 แคลอรี่
12 ออนซ์ 136.83 แคลอรี่
16 ออนซ์ 168.18 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0