กาแฟ

Hot Café Latte

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ - แคลอรี่
8 ออนซ์ 145.10 แคลอรี่
12 ออนซ์ 226.05 แคลอรี่
16 ออนซ์ 265.80 แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0