แซนด์วิช

ชิคเก้น ซีซ่าร์ แร็พ

หนึ่งหน่วยบริโภค
ครึ่งชิ้น
123.74 กรัม
โปรตีน 15.99 กรัม
คาร์โบไฮเดรต 25.48 กรัม
ปริมาณใยอาหารรวม 1.01 กรัม
น้ำตาล 0 กรัม
ไขมัน 8.12 กรัม
พลังงาน 238.92 แคลอรี่
0