กาแฟ

Hot Espresso

หนึ่งหน่วยบริโภค
4 ออนซ์ 96.20 แคลอรี่
8 ออนซ์ - แคลอรี่
12 ออนซ์ - แคลอรี่
16 ออนซ์ - แคลอรี่
20 ออนซ์ - แคลอรี่
0