คำแนะนำ
ด้านโภชนาการ

เคล็ดลับการรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีที่ โอ บอง แปง
เรามีพันธสัญญาที่จะนำเสนอเมนู ที่ทั้งอร่อย และมีคุณค่าทางอาหารให้กับทุกท่าน

รับประทานอย่างไร

...เพื่อสุขภาพยั่งยืน...

อาหารกับสุขภาพมีความเกี่ยวข้องกันอย่างมาก หลายคนจึงหันมารับประทานเพื่อสุขภาพและใส่ใจในการควบคุมปริมาณของอาหาร ในแต่ละมื้อควรมีสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ และควรรับประทานอาหารในสัดส่วนที่เหมาะสมกับวัย เพศ ขนาดของร่างกาย และ ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วย ที่สำคัญคือการออกกำลังกาย ควบคู่กันไป

สำหรับวัยเด็กนั้นเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต จึงควรรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทั้งแป้ง โปรตีนจากเนื้อสัตว์ ถั่ว ไข่ น้ำนม ไขมัน ผักและผลไม้ทุกวันในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย

วัยผู้ใหญ่เป็นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว ร่างกายก็ยังต้องการสารอาหาร เพื่อนำไปใช้ในการทำงานของร่างการและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ควรเพิ่มปริมาณการรับประทานผักและผลไม้และเสริมธาตุเหล็กมากขึ้น แต่ลดปริมาณน้ำตาลและไขมันตัวร้ายลง

อาหารที่เรารับประทานในแต่ละมื้อนั้นประกอบด้วยสารอาหารหลายประเภท ในสัดส่วนและปริมาณที่มากหรือน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งมีผลทำให้เราได้รับพลังงานแตกต่างกันไปด้วย เราจึงควรรู้ว่าตนเองต้องการพลังงานกี่กิโลแคลอรี่ต่อวัน เพื่อการคำนวณสัดส่วนของอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกายของเราและที่ควรรู้มากขึ้นไปอีก คือปริมาณอาหารแต่ละประเภทที่บริโภคในแต่ละวันให้พลังงานเท่าใดและปริมาณแค่ไหน เพื่อที่จะได้นำมาคำนวณปริมาณแคลอรี่และจัดสรรสัดส่วนอาหารในแต่ละมื้อ เพียงเท่านี้เราก็สามารถมีความสุขกับการรับประทานอาหารได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้มีรูปร่างและสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน